Dr. Öğr. Üyesi Berna KİRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Berna KİRAZ
Dr. Öğr. Üyesi Berna KİRAZ

Biyografi

2004 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik bölümü lisansını, 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansını, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. 2014-2015 yılında Michigan Eyalet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doktora sonrası çalışmalarını yürütmüştür. 2007-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2017 itibarı ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma konuları arasında, evrimsel algoritmalar, doğa esinli algoritmalar, tek ve çok amaçlı optimizasyon problemleri, tek ve çok amaçlı dinamik optimizasyon problemleri, üst-sezgiseller, meta-sezgiseller, makine öğrenmesi yer almaktadır. 

Google Scholar Profili

Araştırma Grubu Sayfası

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2014
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora

2008
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Marmara Üniversitesi

Yüksek Lisans

2004
MATEMATİK
Ege Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2017
FSMVÜ
Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2015
Michigan Eyalet Üniversitesi

Doktora Sonrası Arş. Gör.

2007
Marmara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Arş. Gör.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • İbrahim Demir (2019), “Heuristic approaches for multi-objective multiple allocation hub location problem”, (Eş Danışman / Co-advisor)
 • Aoudou Salouhou (2019), “El Yazısı Karakter Tanıma Ve Resim Sınıflandırmada Derin Öğrenme Yaklaşımları”
 • Emre Macur (2021), “Kaşıt tabanlı ikili parçacık sürü optimizasyonu algoritması ile öznitelik seçimi”
 • Tuğçe Göksu (2022), “Beyin kan damarlarının derin öğrenme sinir ağları kullanılarak analizi”
 • Nazif Kanç (2022), “Öznitelik Seçimi için Çoklu-Ebeveyn Çaprazlama Operatörlerinin Karşılaştırılması”
 • Emrah Y. Tema (2022), “En Kapsamlı Tarama Alanı İçin Radar Yerleştirme Problemi”, (Eş Danışman / Co-advisor)
 • Furkan Önel (2023), ”Cezalandırmaya Dayalı Optimizasyon Yaklaşımı İle Kısa Vadeli Hava Aracı Çakışma Çözümü” (Eş Danışman / Co-advisor)
Doktora Tezleri
 • Zeki KUŞ (2023), “Hücre-Damar Segmentasyonunda Kullanılan Derin Sinir Ağı Modellerinin Hiper Parametre Optimizasyonu”
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • G. Uludağ, Berna Kiraz, A. Ş. Uyar, and E. Özcan, "A Hybrid Multi-population Framework for Dynamic Environments Combining Online and Offline Learning”, Soft Computing, Volume 17, Issue 12, pp. 2327-2348, 2013
 • Berna Kiraz, A. Ş. Uyar, and E. Özcan, "Selection Hyper-heuristics in Dynamic Environments", Journal of the Operational Research Society, 64 (12), pp. 1753- 1769, 2013.
 • I . Demir, F. Corut Ergin, Berna Kiraz, ”A New Model for the Multi-objective Multiple Allocation Hub Network Design and Routing Problem”, IEEE Access, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2927418, 2019.
 • C. Türkmenoğlu , A.Ş. Etaner Uyar , Berna Kiraz, "Recommending healthy meal plans by optimising nature-inspired many-objective diet problem". Health Informatics Journal. January 2021. doi:10.1177/1460458220976719
 • İ. Demir, Berna Kiraz, F. Corut Ergin, "Experimental evaluation of meta-heuristics for multi-objective capacitated multiple allocation hub location problem", Engineering Science and Technology, an International Journal, Volume 29, 2022.
 • F. Eren, M. Aslan, D. Kanarya, Y. Uysalli, M. Aydin, Berna Kiraz, O. Aydin, A. Kiraz. “DeepCAN: A Modular Deep Learning System for Automated Cell Counting and Viability Analysis ”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2022. DOI: 10.1109/JBHI.2022.3203893
 • Z. Kuş, Berna Kiraz, T. K. Göksu, M. Aydın, E. Özkan, E., A. Vural, A. Kiraz, B. Can, (2023). "Differential evolution-based neural architecture search for brain vessel segmentation". Engineering Science and Technology, an International Journal, 46, 101502.
 • Z. Kuş and Berna Kiraz, "Evolutionary Architecture Optimization for Retinal Vessel Segmentation," in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, doi: 10.1109/JBHI.2023.3314981, 2023.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Berna Kiraz, "Dinamik Çok Amaçlı Eniyileme Problemleri için Hibrid Çerçevenin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART C, Cilt:6, Sayı:1, 2018
 • C. Türkmenoğlu, A. Ş. UYAR, and Berna Kiraz. "Fuzzy Inference Based A Posterior Decision-Making for Multi-Objective Diet Optimization Problem." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 45 (2022): 41-47.
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Berna Kiraz, H. R. Topçuoğlu, "Hyper-Heuristic Approaches for the Dynamic Generalized Assignment Problem", ISDA 2010, Cairo, Egypt, November 29 - December 1, 2010
 • Berna Kiraz, A. Ş. Uyar, and E. Özcan, "An Investigation of Selection Hyper-heuristics in Dynamic Environments", EvoApplications 2011, Part I, LNCS vol. 6624, pp. 314-323, Springer, 2011
 • G. Uludağ, Berna Kiraz, A. Ş. Uyar and E. Özcan, "A Framework to Hybridise PBIL and a Hyper-heuristic for Dynamic Environments", PPSN 2012: 12th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, LNCS vol. 7492, pp. 358-367, Springer, 2012.
 • M. Köle, A. Ş. Uyar, Berna Kiraz and E. Özcan, "Heuristics for Car Setup Optimisation in TORCS", 12th Annual Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2012), pp. 1-8, 2012.
 • G. Uludağ, Berna Kiraz, A. Ş. Uyar, and E. Özcan, "Heuristic Selection in a Multi-phase Hybrid Approach for Dynamic Environments", 12th Annual Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2012), pp. 1-8, 2012.
 • Berna Kiraz, A. Ş. Uyar, and E. Özcan, "An Ant-based Selection Hyper-heuristic for Dynamic Environments", EvoApplications 2013, LNCS vol. 7835, pp. 626-635, Springer, 2013.
 • C. C Tutum, A. Guber, K. Deb, A. Smucker, A. P. Nejadhashemi, and Berna Kiraz, "An Integrated Approach Involving EMO and HYDRUS-2D Software for SWRT-based Precision Irrigation: Initial Results", CEC2015
 • M. Aydın, Berna Kiraz, A. Kiraz, B. Doğan, “Digital Holograms obtained using Advanced Evolution Strategy”, 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology CEIT 2018, 2018.
 • M. Özdemir, Ü. Can, Berna Kiraz, "Öznitelik Seçimi için Karşıt Tabanlı Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması", ISC2019 International Statistics Congress,, 4-8 October 2018.
 • Berna Kiraz, A. A. Bidgoli, H. Ebrahimpour-komleh and S. Rahnamayan, "A Novel Collective Crossover Operator for Genetic Algorithms," 2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Toronto, ON, 2020, pp. 4204-4209
 • T. Koçak, M. Aydın, Berna Kiraz, "Beyin Damar Bölütlemesinde Derin Sinir Ağlarının Deneysel Karşılaştırılması", 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering UBMK 2021, 2021
 • M. Aydın, Berna Kiraz, F. Eren, Y. Uysallı, B. Morova, S. C. Özcan, C. Açılan, A. Kiraz. (2022, February). A Deep Learning Model for Automated Segmentation of Fluorescence Cell images. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2191, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.
 • N. Kanç and Berna Kiraz, "Comparison of Multi-Parent Crossover Operators for Feature Selection," 2022 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), 2022, pp. 1-10, doi: 10.1109/HORA55278.2022.9799921.
 • Z. Kuş, M. Aydın, Berna Kiraz, B. Can, (2023). "Neural Architecture Search Using Metaheuristics for Automated Cell Segmentation". In: Di Gaspero, L., Festa, P., Nakib, A., Pavone, M. (eds) Metaheuristics. MIC 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13838. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26504-4_12
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • M. Alkan, Berna Kiraz, F. Eren, Y. Uysallı and A. Kiraz, "Few-Shot Learning for Segmentation of Yeast Cell Microscopy Images," 2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIU53274.2021.9477988.
 • E. Macur and Berna Kiraz, "Opposition Based Binary Particle Swarm Optimization Algorithm for Feature Selection," 2022 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/ASYU56188.2022.9925378.
 • Diger Bildiriler
 • C.Türkmenoğlu, A. Ş. Etaner-Uyar, Berna Kiraz, “Recommending healthy meal plans using a many-objective optimization approach”, 29th European Conference on Operational Research (EURO 2018), 2018.
 • B.E. Harmanşa, Berna Kiraz, A. Kurt, A. Kiraz, “Konfokal Mikroskop Bilgisayar Denetimcisi”, 23. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BİOMED 2018)
 • A. B. Yetişer, B. E. Harmanşa, Y. Uysallı, E. Özgönül, Berna Kiraz, A. Kiraz, "Improvements on Confocal Laser Scanning Microscope Controlling Software Marvin", 21. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, 2019
 • A. O. Dasdemir, A. K. Koral, Berna Kiraz, A. Kiraz, and E. S. Magden, "Multi-Scale Hierarchical Topology Optimization for Nanophotonic Design," in OSA Advanced Photonics Congress (AP) 2020 (IPR, NP, NOMA, Networks, PVLED, PSC, SPPCom, SOF), L. Caspani, A. Tauke-Pedretti, F. Leo, and B. Yang, eds., OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2020), paper ITu4A.11.
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Berna Kiraz, S. Asta, E. Özcan, M. Köle, A.Ş. Etaner-Uyar, (2023). "Empirical Comparison of Heuristic Optimisation Methods for Automated Car Setup". In: Akan, T., Anter, A.M., Etaner-Uyar, A.Ş., Oliva, D. (eds) Engineering Applications of Modern Metaheuristics. Studies in Computational Intelligence, vol 1069. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16832-1_1
 • Diger kitaplar
Diğer Yayınlar
 • Kuzeybatıda Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2019, Koç Üniversitesi, İstanbul, 24-28 Haziran 2019
Projeler
 • The LANCS Intiative Postdoctoral Training Scheme (Researcher), "Hyper-heuristics in Dynamic Environments", 2012
 • Tübitak 1512 (BiGG) (Proje Yürütücüsü), ”Düşük Maliyetli, Masaüstü Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Sisteminin Geliştirilmesi"
 • Tübitak 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı (Danışman), ”Konfokal Mikroskop Bilgisayar Denetimcisi için Analiz Modülü
 • TÜBİTAK 1001 (Araştırmacı), "Ters Tasarımlı Ultra-kompakt alt/Üst/Bant Geçirgen Entegre Fotonik Filtreler", (1/11/2019 – Devam)
 • TÜBİTAK 1507 (Araştırmacı), "Düşük Maliyetli, Masaüstü, LED Tabanlı ve Süper Çözünürlüklü Dijital Mikroskop" (13/01/2020 – Devam)
Aldığı Ödüller
 • 2010 ISDA 2010, Best Paper Award,“Hyper-Heuristic Approaches for the Dynamic Generalized Assignment Problem”, B. Kiraz, H. Topcuoglu, 2010, Cairo.
 • 2009 - 2014 TUBITAK 2211-National Scholarship Programme for PhD students
 • February 2015 - August 2015 TUBITAK 2219 - International Postdoctoral Fellowship Program
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
2 Discrete Structures Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi
4 Graph Theory and Algorithms Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi
4 Introduction to Machine Learning Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi
1 Bilgisayar Programalama II Biyomedikal/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi
- Doğa-Esinli Algoritmalar Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Makine Öğrenmesi Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
2 Veri Yapıları Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi
Ders Notları
Tarih Ders Adı Dosya
25/09/2017 Graph Theory and Algorithms
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu